หน้าแรก

Inctech Metrological Center

IMC

บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริการสอบเทียบ และจำหน่ายเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐาน ISO/IEC : 17025 ให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องมือวัด และด้านการจัดทำระบบคุณภาพ (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO 17025/GMP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 6,000 รายที่ใช้บริการ และทางบริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นต่อระบบคุณภาพ และการบริการที่ดี

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และ

พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Inctech Metrological Center Co.,Ltd.

บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

39/1 ซอย 82 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานครฯ 10220